ESFERA DE VIDRE

El motiu per triar aquest objecte és la seducció per la transformació òptica de l’entorn que l’esfera produeix, per més que amb la física tinga una explicació matemàtica pel fenomen de distorsió que es produeix, observar aquest no em deixa de fascinar, amb la idea també de què el nostre punt de vista canvia la seua pròpia imatge.

També, i deixant de banda els assumptes esotèrics i de misticisme relatius a l’esfera de vidre, crec que aquesta pot aportar reflexions sobre la realitat i la natura de la física.

Més enllà del parany perceptiu a manera de joc, personalment pense que les implicacions filosòfiques i gairebé intuïtives que es poden extreure sobre la percepció de l’espai, la física i el temps que conforma la realitat em resulten suggeridores, sobretot en un moment històric en el qual ens trobem immersos en la virtualització de les relacions personals i a les portes del metavers.